สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ และ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารและธุรการ ชั้น 1 สำนักงานเลขานุการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแต่  20 เมษายน – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  ทุกวัน (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2561-1986 หรือ  0-2942-8220-9  ต่อ 1792  และประกาศลงเว็บไซต์สถาบันฯ (http://www.rdi.ku.ac.th) 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้