โครงการให้นักวิชาชีพไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย

[youtube]http://youtu.be/R8YoEUInURI[/youtube]

 

การบรรยายพิเศษ

เรื่อง “Electromechanics and Advance Material for Their Application”
โดย ดร.เกษร เพ็ชราช วีเวอร์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน (Electrical-Mechanical Engineer)
จาก Ronsek Ltd. United Kingdom และ
เรื่อง “Neual Control, Learning, and Memory for Complex Behaviors of Autonomous Walking Robots”
โดย รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Neual locomotion control, Biomechanics, Artificial Intelligence, Learning/Memory, Embodied Congnition, Prosthetic and Orthopaedic Control
จาก Centre for BioRobotics, The Maersk Mc-Kinney Molley Institute, University of Southern Denmark, Odense M, Denmark

Leave a Reply