ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม/ดูงาน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/centrallabku.kurdi.3