กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา SME สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยงานวิจัย (Bootcamp) ครั้งที่ 1/2566

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา SME สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยงานวิจัย (Bootcamp) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)
ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)
📌ลงทะเบียน👇🏼
📌ลิ้งค์ Zoom Meeting 👇🏼
Meeting ID: 858 4917 2104
Passcode: 807290