ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ RAINS for Central Food Valley by KU”

✳️ โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ. มก.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
🔅 ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ RAINS for Central Food Valley by KU” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประสานงาน RAINS for Thailand Food Valley ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและขยายผล RAINS ให้ยั่งยืนต่อไป
⏰ในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 13.00 น. �ณ ห้องละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/yy8EMiKc2JepXeGRA
**สามารถเข้าร่วมงานทาง zoom
☎️ สอบถามเพิ่มเติมที่ e-mail: cfoodvalley.ku@gmail.com โทร.0954525915

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95973371252?pwd=bEkzd21UdGRoMmQ2emN4SFBldEo2Zz09

Meeting ID: 959 7337 1252
Passcode: 743745