RAINS​ FOR THAILAND​ FOOD VALLEY​ ร่วมนำผลงานวิจัยแสดงในงานเกษตรแฟร์​ 2566​

RAINS​ FOR THAILAND​ FOOD VALLEY​ ภาคกลาง​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ ร่วมนำผลงานวิจัย​ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก​ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ (องค์การมหาชน)​(สวก.)​ อาทิเช่นผลิตภัณฑ์​ น้ำส้มสายชูหมักผสมสุนไพร​ จากของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น​ ผลิตภัณฑ์​เครื่องดื่มโปรตีนจากข้าว​ และบรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน​ ในงานเกษตรแฟร์​ 2566​ ณ​ โซน​H​ บูธ​ H 9​ ระหว่างวันที่​ 3-11 กุมภาพันธ์​ 2566