ภาพกิจกรรม การบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้จักต้นทุนและการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจ”

🔥 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้จักต้นทุนและการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจ” 

จัดโดย โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กล่าวเปิดงานโดย
🔹 ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าโครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2565
🔸 บรรยายโดย
ผศ.ดร. คมกฤษณ์ สิงห์ใจ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
🔹 ดร.เรืองรอง ทองตัน นักวิจัย ชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม .. 2566 

รับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Live: https://www.facebook.com/ifrpd.ku

👉👉 [ช่วงที่ 1] ที่ลิงค์ https://fb.watch/i9GznPwLi9/?mibextid=cr9u03 

👉👉 [ช่วงที่ 2] ที่ลิงค์ https://fb.watch/i9W3s6zcVi/?mibextid=cr9u03

📌 รบกวนทุกท่านทำแบบประเมิน เพื่อนำไปปรับปรุงในกิจกรรมครั้งต่อไป ที่ https://forms.gle/aVpdoLvWjcp7ifVt6  📌