ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและซอส: คุณภาพ ความปลอดภัยและสุขภาพ”

RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังพิเศษ บรรยายพิเศษเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและซอส: คุณภาพ ความปลอดภัยและสุขภาพ” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านทาง Zoom และ Facebook Live: https://www.facebook.com/ifrpd.ku

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
คุณสุทธิศักดิ์ ห่านนิมิตกุลชัย RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง
โทรศัพท์: 095-452-5915, Email: cfoodvalley.ku@gmail.com