ลูกอมพรอพอลิส RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง ปี 2562

หนึ่งในโครงการภายใต้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ปี 2562 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. และร่วมทุนกับ บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด เป็นการประยุกต์ใช้สารสกัดพรอพอลิสในผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพื่อสุขภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับ พลอพอลิส จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งในประเทศไทย