วิธีผลิตและชนิดของน้ำนม

โดย ผศ. จิราภรณ์ สิริสัณห์ , รศ.ดร. ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“น้ำนม”อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในอดีตเราอาจแค่เลือกซื้อนมจากรสชาติที่ชอบ ถ้าชอบดื่มนมที่เย็นก็เลือกนมที่แช่เย็นอยู่แล้วและถ้าซื้อกลับบ้านก็เลือกนมที่วางอยู่บนชั้นในร้าน แต่ในปัจจุบัน นมมีหลายชนิดหลายยี่ห้อ บางครั้งเราตัดสินใจเลือกไม่ได้ว่านมแบบไหนที่อร่อย มีประโยชน์และเหมาะกับตัวเรามากที่สุด ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า “น้ำนม” หลายชนิดหลายยี่ห้อที่มีขายทั่วไปนั้นแตกต่างกันใน 2 ประเด็นหลักคือ ชนิดของน้ำนมที่ใช้เป็นวัตถุดิบและวิธีที่ใช้ผลิตน้ำนม

รายะเอียดเพิ่มเติม –>

Leave a Reply

Your email address will not be published.