ประชาสัมพันธ์โครงการ Food Valley ภาคกลาง แก่ คณะกรรมการและที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

ประชาสัมพันธ์โครงการ Food Valley ภาคกลาง แก่ คณะกรรมการและที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1014 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย