โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2019/20

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis, FI) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ และ KCG Corporation เปิดรับสมัครโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2019/20 ภายใต้สองหัวข้อการประกวดดังนี้

  1. นวัตกรรมของวัตถุดิบพื้นถิ่น
  2. นวัตกรรมของโปรตีนแห่งอนาคต

รุ่น “Light weight” สำหรับนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี (กลุ่มละ 3-6 คน* ตามเงื่อนไขในประกาศ)
รุ่น “Heavy weight” สำหรับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ บุคคลทั่วไป (กลุ่มละ 2-3 คน)

ชิงรางวัลรวมทั้งสองรุ่นมูลค่ากว่า 700,000 บาท เงินรางวัลของแต่ละรุ่นและหัวข้อการประกวด

อันดับที่ #1 – 50,000 บาท
อันดับที่ #2 – 20,000 บาท
อันดับที่ #3 – 10,000 บาท
รางวัล Grand Prize : TOP UP 50,000 บาท

อีกทั้งทริปศึกษาดูงานนวัตกรรมอาหารในต่างประเทศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับรุ่น Light weight) โอกาสแสดงผลงานที่งาน THAIFEX และโอกาสร่วมงานกับ Food Factors และบุญรอดบริวเวอรี่ รวมถึงโปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของเมืองนวัตกรรมอาหาร (สำหรับรุ่น Heavy Weight)

ขั้นตอนการสมัครเข้าประกวด

  1. เลือกหัวข้อการแข่งขัน
  2. จัดทำเอกสารนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมในรูปแบบ Powerpoint (ส่งไฟล์เป็น PDF.) ไม่เกิน 15 หน้าให้มีองค์ประกอบครบตามข้อกำหนด
  3. สมัครและอัพโหลดเอกสารดังกล่าวผ่านลิงก์/QR-Code ภายในวันที่ 25 ต.ค. 62
    – ลิงก์สมัคร รุ่น “Light weight” https://forms.gle/jDKGeywih6HzXqJ2A
    – ลิงก์สมัคร รุ่น “Heavy weight” https://forms.gle/P4KQmPUzc6Dch4uT7
  4. รอประกาศผลผ่าน Facebook Page: FI Innovation Contest ในวันที่ 1 พ.ย. 62

นอกจะท้าทายความสามารถของตนเองแล้ว ยังได้ไอเดียและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารในอนาคต

อย่ารอช้า ชักชวนเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้กันนะครับ
ระดมสมอง สร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้เต็มที่ แล้วพบกับกิจกรรมสนุกสนานมากมายตลอดโปรแกรม

สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page: https://www.facebook.com/Foodinnopolisinnovationcontest/

Leave a Reply

Your email address will not be published.