ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง Food Valley ภาคกลาง

วันที่ 22 เมษายน 2559 สวพ.มก. จัดประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง Food Valley ภาคกลาง ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.