กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา SME สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยงานวิจัย (Bootcamp) ครั้งที่ 1/2566

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา SME สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยงานวิจัย (Bootcamp) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ในวันอังคารที่

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ RAINS for Central Food Valley by KU”

✳️ โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ. มก.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) 🔅 ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ RAINS for

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ RAINS for Central Food Valley by KU (Innovative Process, Healthy Foods and Waste Utilization) ประจำปี 2567

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้ดำเนินการประสานงานแผนงานวิจัยโครงการ RAINS for Central Food Valley by KU  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงชุมชน หรือเชิงนโยบาย ร่วมกับผู้ประกอบการที่ร่วมทุนนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

RAINS​ FOR THAILAND​ FOOD VALLEY​ ร่วมนำผลงานวิจัยแสดงในงานเกษตรแฟร์​ 2566​

RAINS​ FOR THAILAND​ FOOD VALLEY​ ภาคกลาง​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ ร่วมนำผลงานวิจัย​ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก​ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ (องค์การมหาชน)​(สวก.)​ อาทิเช่นผลิตภัณฑ์​ น้ำส้มสายชูหมักผสมสุนไพร​ จากของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น​ ผลิตภัณฑ์​เครื่องดื่มโปรตีนจากข้าว​ และบรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน​ ในงานเกษตรแฟร์​ 2566​ ณ​ โซน​H​

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดบทเรียนการทำวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)

ลงทะเบียน https://forms.gle/gspW6DuxJQLuZupD7 แบบประเมิน https://forms.gle/QyAVuXawTeoYNkzE9

Read more

ภาพกิจกรรม การบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้จักต้นทุนและการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจ”

🔥 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้จักต้นทุนและการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจ”  จัดโดย โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานโดย  ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล

Read more

ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง รู้จักต้นทุนและการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจ

🔆 ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้จักต้นทุนและการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจ”  บรรยายโดย ผศ.ดร. คมกฤษณ์ สิงห์ใจ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อการวางแผนทำสินค้าเข้าสู่ตลาด จัดโดย RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ

Read more

โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ด่วน !!! รับสมัครจำนวนจำกัด…วันนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2565 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระยะเวลาโครงการ ธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566

Read more

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและซอส: คุณภาพ ความปลอดภัยและสุขภาพ”

RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังพิเศษ บรรยายพิเศษเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและซอส: คุณภาพ ความปลอดภัยและสุขภาพ” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 21 ตุลาคม

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการประสานงานแผนงานวิจัยโครงการ เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS  for Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2566 เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงชุมชน หรือเชิงนโยบาย ร่วมกับผู้ประกอบการที่ร่วมทุนนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอให้อาจารย์

Read more