โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมงานอบรม เพื่อเร่งยอดขายผลิตภัณฑ์ ด้วย AI เพิ่มพลัง e-Marketing ฟรี‼️

❇️ โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 📣 ขอเชิญ ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมงานอบรม เพื่อเร่งยอดขายผลิตภัณฑ์ ด้วย AI เพิ่มพลัง

Read more

FoodARDA สวก. ขอเชิญเข้าร่วมงาน “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน”

📢 FoodARDA สวก. ขอเชิญเข้าร่วมงาน “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” 🍳🍲💸 ✨วันที่ 14 พบกับกิจกรรม 🍝 การแข่งขัน Chief’s Table สุดยอดสำรับเก่าชาวเมืองเพชร 👨‍🍳👩‍🍳 👉🏻 รายการแข่งขันประกอบด้วย

Read more

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว… วว.ร่วมกับ Tops ท้องถิ่น ขอเชิญผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร เพื่อวางจำหน่ายบนเชลฟ์ในเครือ Central retail

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว… วว.ร่วมกับ Tops ท้องถิ่น ขอเชิญผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร เพื่อวางจำหน่ายบนเชลฟ์ในเครือ Central retail

Read more

Food ARDA ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ฟิชโปรชวนมาชิม (ปลา)”

Food ARDA ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ฟิชโปรชวนมาชิม(ปลา)”
ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 11.45 – 13.00 น. ณ ร้านชอบปลาชุม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนับสนุนโดย RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สวก.

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ RAINS for Central Food Valley by KU (Innovative Process, Healthy Foods and Waste Utilization) ประจำปี 2567

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้ดำเนินการประสานงานแผนงานวิจัยโครงการ RAINS for Central Food Valley by KU  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงชุมชน หรือเชิงนโยบาย ร่วมกับผู้ประกอบการที่ร่วมทุนนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา SME สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยงานวิจัย (Bootcamp) ครั้งที่ 1/2566

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา SME สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยงานวิจัย (Bootcamp) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ในวันอังคารที่

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ RAINS for Central Food Valley by KU”

✳️ โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ. มก.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) 🔅 ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ RAINS for

Read more

RAINS​ FOR THAILAND​ FOOD VALLEY​ ร่วมนำผลงานวิจัยแสดงในงานเกษตรแฟร์​ 2566​

RAINS​ FOR THAILAND​ FOOD VALLEY​ ภาคกลาง​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ ร่วมนำผลงานวิจัย​ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก​ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ (องค์การมหาชน)​(สวก.)​ อาทิเช่นผลิตภัณฑ์​ น้ำส้มสายชูหมักผสมสุนไพร​ จากของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น​ ผลิตภัณฑ์​เครื่องดื่มโปรตีนจากข้าว​ และบรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน​ ในงานเกษตรแฟร์​ 2566​ ณ​ โซน​H​

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดบทเรียนการทำวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)

ลงทะเบียน https://forms.gle/gspW6DuxJQLuZupD7 แบบประเมิน https://forms.gle/QyAVuXawTeoYNkzE9

Read more