FoodARDA สวก. ขอเชิญเข้าร่วมงาน “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน”

📢 FoodARDA สวก. ขอเชิญเข้าร่วมงาน “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” 🍳🍲💸 ✨วันที่ 14 พบกับกิจกรรม 🍝 การแข่งขัน Chief’s Table สุดยอดสำรับเก่าชาวเมืองเพชร 👨‍🍳👩‍🍳 👉🏻 รายการแข่งขันประกอบด้วย

Read more

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว… วว.ร่วมกับ Tops ท้องถิ่น ขอเชิญผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร เพื่อวางจำหน่ายบนเชลฟ์ในเครือ Central retail

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว… วว.ร่วมกับ Tops ท้องถิ่น ขอเชิญผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร เพื่อวางจำหน่ายบนเชลฟ์ในเครือ Central retail

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ RAINS for Central Food Valley by KU (Innovative Process, Healthy Foods and Waste Utilization) ประจำปี 2567

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้ดำเนินการประสานงานแผนงานวิจัยโครงการ RAINS for Central Food Valley by KU  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงชุมชน หรือเชิงนโยบาย ร่วมกับผู้ประกอบการที่ร่วมทุนนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

RAINS​ FOR THAILAND​ FOOD VALLEY​ ร่วมนำผลงานวิจัยแสดงในงานเกษตรแฟร์​ 2566​

RAINS​ FOR THAILAND​ FOOD VALLEY​ ภาคกลาง​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ ร่วมนำผลงานวิจัย​ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก​ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ (องค์การมหาชน)​(สวก.)​ อาทิเช่นผลิตภัณฑ์​ น้ำส้มสายชูหมักผสมสุนไพร​ จากของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น​ ผลิตภัณฑ์​เครื่องดื่มโปรตีนจากข้าว​ และบรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน​ ในงานเกษตรแฟร์​ 2566​ ณ​ โซน​H​

Read more

ถ่ายทอดเทคโนโลยี: ผลิตภัณฑ์อาหารจากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปเนื้อปลา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผศ. ดร. กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ และดร. วราภรณ์ ประเสริฐ จากโครงการ ผลิตภัณฑ์อาหารจากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปเนื้อปลา ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับ บริษัท การ์ดิเนีย อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุนวิจัย

Read more

การประชุม “สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง

การประชุม “สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2562”

Read more

การบรรยายพิเศษเรื่อง “ขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ (Novel Food) อย่างไรให้ผ่านการพิจารณา”

การบรรยายพิเศษเรื่อง “ขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ (Novel Food) อย่างไรให้ผ่านการพิจารณา”  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน โดย คุณมาลี จิรวงศ์ศรี

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการ Food Valley ภาคกลาง แก่ คณะกรรมการและที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

ประชาสัมพันธ์โครงการ Food Valley ภาคกลาง แก่ คณะกรรมการและที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1014 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Read more

ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการ “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2562”

การประชุมติดตามและประเมินผลรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (รอบ 2 เดือน) โครงการแผนเรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2562” ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 -11.00 น.

Read more