วิธีผลิตและชนิดของน้ำนม

โดย ผศ. จิราภรณ์ สิริสัณห์ , รศ.ดร. ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง “น้ำนม”อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในอดีตเราอาจแค่เลือกซื้อนมจากรสชาติที่ชอบ ถ้าชอบดื่มนมที่เย็นก็เลือกนมที่แช่เย็นอยู่แล้วและถ้าซื้อกลับบ้านก็เลือกนมที่วางอยู่บนชั้นในร้าน แต่ในปัจจุบัน นมมีหลายชนิดหลายยี่ห้อ บางครั้งเราตัดสินใจเลือกไม่ได้ว่านมแบบไหนที่อร่อย มีประโยชน์และเหมาะกับตัวเรามากที่สุด ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า “น้ำนม” หลายชนิดหลายยี่ห้อที่มีขายทั่วไปนั้นแตกต่างกันใน

Read more

อย. เตือน ระวังการบริโภค น้้าดื่ม น้้าแข็ง และไอศกรีม ช่วงหน้าร้อน เพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่าย

อย. ห่วงใยสุขภาพประชาชนในช่วงหน้าร้อน ขอให้ระมัดระวังการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะการบริโภคน ้าดื่ม
น ้าแข็ง และไอศกรีม ที่ผลิตและเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม เกิดการปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ท้าให้เกิดโรคอุจจาระร่วง มีอาการ
คลื่นไส้อาเจียนได้ แนะผู้บริโภคให้เลือกซื อน ้าดื่ม น ้าแข็ง และไอศกรีม ที่มีภาชนะบรรจุที่สะอาด และปิดสนิท มีวิธีการ
ขนส่งและเก็บรักษาที่เหมาะสม และมีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วน เพื่อความปลอดภัย

Read more

ประชาสัมพันธ์วิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์วิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่จดสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา  (http://www.ipthailand.go.th)  โดยระบบดังกล่าวมีการปรับปรุงข้อมูลสิทธิบัตรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรายงานสถานะการดำเนินการสิทธิบัตรทุกฉบับที่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากมีผู้สนใจจะนำทรัพย์สินทางปัญญาไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มแสดงความจำนงและส่งเอกสารมาที่ งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ หรือส่งแฟกซ์ 0-2942-8929 หร้อมแนบไฟล์เอกสารมายัง tlokuteam@gmail.com Download แบบฟอร์ม

Read more

ดันวิสาหกิจชุมชนแก้ข้าวราคาร่วง หนุนลานตาก-ยุ้งฉาง-เครื่องสี 11 จังหวัดลุยประกอบธุรกิจ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย ซึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่า 65 ล้านไร่ แบ่งเป็นข้าวนาปี 58.7 ล้านไร่ และข้าวนาปรัง 6.3 ล้านไร่ มีผลผลิตรวมกว่า 29.1 ล้านตันข้าวเปลือก (พยากรณ์การผลิต ปี 2559/2560)

Read more