กิจกรรม “RAINS by KU Research Connect”

โครงการ RAINS for Central Food Valley by KU ดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) จัดกิจกรรม “RAINS by KU Research Connect” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน

Read more

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง

Central Thailand Food Valley Development หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail: warapa.m@ku.ac.th คณะผู้วิจัย/ผู้ร่วมโครงการ รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี นางพัชรี ตั้งตระกูล ผศ.ดร.พงษ์เทพ

Read more

โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมงานอบรม เพื่อเร่งยอดขายผลิตภัณฑ์ ด้วย AI เพิ่มพลัง e-Marketing ฟรี‼️

❇️ โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 📣 ขอเชิญ ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมงานอบรม เพื่อเร่งยอดขายผลิตภัณฑ์ ด้วย AI เพิ่มพลัง

Read more

FoodARDA สวก. ขอเชิญเข้าร่วมงาน “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน”

📢 FoodARDA สวก. ขอเชิญเข้าร่วมงาน “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” 🍳🍲💸 ✨วันที่ 14 พบกับกิจกรรม 🍝 การแข่งขัน Chief’s Table สุดยอดสำรับเก่าชาวเมืองเพชร 👨‍🍳👩‍🍳 👉🏻 รายการแข่งขันประกอบด้วย

Read more

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว… วว.ร่วมกับ Tops ท้องถิ่น ขอเชิญผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร เพื่อวางจำหน่ายบนเชลฟ์ในเครือ Central retail

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว… วว.ร่วมกับ Tops ท้องถิ่น ขอเชิญผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร เพื่อวางจำหน่ายบนเชลฟ์ในเครือ Central retail

Read more

Food ARDA ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ฟิชโปรชวนมาชิม (ปลา)”

Food ARDA ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ฟิชโปรชวนมาชิม(ปลา)”
ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 11.45 – 13.00 น. ณ ร้านชอบปลาชุม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนับสนุนโดย RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สวก.

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ RAINS for Central Food Valley by KU (Innovative Process, Healthy Foods and Waste Utilization) ประจำปี 2567

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้ดำเนินการประสานงานแผนงานวิจัยโครงการ RAINS for Central Food Valley by KU  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงชุมชน หรือเชิงนโยบาย ร่วมกับผู้ประกอบการที่ร่วมทุนนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา SME สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยงานวิจัย (Bootcamp) ครั้งที่ 1/2566

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา SME สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยงานวิจัย (Bootcamp) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ในวันอังคารที่

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ RAINS for Central Food Valley by KU”

✳️ โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ. มก.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) 🔅 ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ RAINS for

Read more