รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา เข้าร่วม งาน Thank You Party  ในการประกวด Thailand Green Design Awards 2015

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมงาน Thank You Party เพื่อขอบคุณผู้เกี่ยวข้องต่างๆในการประกวด Thailand Green Design Awards 2015 จัดโดย

Read more