เชิญชวนส่งผลงานนำเสนอในกิจกรรม “Thailand Research Symposium 2015”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” ระหว่างวันที่ 16- 20 สิงหาคม 2558 ณ

Read more