ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and Mathematics) International Conference” ในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสมาชิกในเครือข่าย IMT-GT

Read more