สวพ.มก. ร่วมยินดี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วบศ.) หรือ School of Integrated Science (SIS) ครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งภายในงานยังมีการจัดแสดงหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ชุดวิชา

Read more