ขอเชิญข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

ขอเชิญข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการปาฐกถา เรื่อง THAILAND 4.0 ในงาน Thailand Research Expo 2016 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการปาฐกถา เรื่อง THAILAND 4.0 ในงาน Thailand Research Expo 2016 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยท่านวิทยากร ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายอิสระ ว่องกุศล

Read more