สวพ.มก. แสดงความยินดีกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ “World’s Top 2% Scientists”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แสดงความยินดีกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ผลการจัดอันดับจากการศึกษาเรื่อง Updated science-wide author databases of standardized citation indicators ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY

Read more