KU Research to Business EXPO 2018

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0” (KU Research to Business EXPO2018) วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้รับเกิยรติจาก ดร.สุวิทย์

Read more

สวพ.มก.จัดการบรรยาย “Scopus Article Metrics Module”โดย Mr.Alexander van Servellen

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยและฝ่ายประสานงานวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการบรรยายหัวข้อ “Scopus Article Metrics Module” วิทยากรโดย Mr.Alexander van Servellen ซึ่งเป็น Solution Consultant for

Read more

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปราศจากกลูเตนเพื่อการส่งออก/วิภา สุโรจนะเมธากุล

วิภา สุโรจนะเมธากุล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ เพื่อตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยเทคนิคอิไลซ่า การทำงานของชุดทดสอบนี้ ใช้องค์ความรู้ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาร่วมกับการทำงานของเอนไซม์เพื่อวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณโปรตีนเป้าหมายในอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้

Read more