ฝุ่นพิษ PM2.5 กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

#ปัญหาฝุ่น PM2.5 🏗🛣🏠 ▶️ https://youtu.be/cVXEla8CeYA . . . สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 4.5 แสนล้านบาทต่อปีในกรุงเทพ มาร่วมกันหาคำตอบกับ รศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University) #รายการKURDINews #KURDINews #มูลค่าความเสียหายจากฝุ่น #PM 2.5 #เศรษฐศาสตร์ #สิ่งแวดล้อม พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์

Read more