รางวัล INVENTOR AWARD ในงานนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551

  รางวัล INVENTOR AWARD ในงานนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร (รางวัลระดับดีเด่น) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน ลำดับไมโครตอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas)

Read more