สวพ.มก.จัดโครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “KURDI ENGLISH WITH MOVIE : The Iron Man 3” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ Operation M.A.L.E.E.เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคลากร สวพ.มก. ทุกระดับ ผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษกับภาพยนตร์ที่มีผลโหวตสูงที่สุดคือ “The Iron

Read more

สวพ.มก. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ จัดกิจกรรม Walk Rally – KURDI Family

          ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยร่วมกับฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรม “ Walk Rally – KURDI Family ” เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคลากร ชาว สวพ.มก.

Read more

โครงการ Operation M.A.L.E.E.

โครงการ Operation M.A.L.E.E.               ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการ สวพ. มก. และ ผศ.ดร.พรสวาท วัฒนกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สวพ. มก. กล่าวคำชี้แจงโครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษบุคลากร ในกรอบของ Operation M.A.L.E.E. โดยมีนโยบายมุ่งส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

Read more