เอกสารประกอบการบรรยาย Open House “เปิดบ้าน วช.5G : Change for the future” (ภาคใต้)

ตาาที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยาย Open House “เปิดบ้าน วช.5G : Change for the future” (ภาคใต้) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก

Read more

ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ OPEN HOUSE 2019

เนื่องด้วยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะจัดงาน “เปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Open House 2019 : ห้องปฏิบัติการปลอดภัย (Safety Lab for Safety Life)” ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 โดยภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ

Read more

ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ “Open House 2016: Strengthen Research through Scientific Equipment” วันที่ 26-28 เมษายน 2016 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ม.เกษตรศาสตร์

Click > รายละเอียด

Read more