ขอความร่วมมือใช้ E-mail เครือข่าย Nontri ในการติดต่อราชการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอความร่วมมือให้อาจารย์/นักวิจัย login เข้าระบบ KUR3 (https://research.ku.ac.th/kur3/login.aspx)  ผ่านระบบ KU-All-Login เพื่ออัพเดทฐานข้อมูลอีเมลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงข่าวสารด้านการเงินจาก สวพ.มก. ทั้งนี้สามารถตรวจสอบอีเมล์ของท่านได้ที่ KU-forest (https://research.ku.ac.th/forest/Home.aspx) กรณี อาจารย์/นักวิจัย ยังไม่มีอีเมล์ หรือต้องการใช้อีเมล

Read more