โปรแกรมสนับสนุนการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยใจไทยและนักวิจัยสหรัฐฯ

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน แจ้งว่า National Science Foundation (NSF) ประเทศสหรัฐอเมริกามีโปรแกรมที่สนับสนุนให้นักวิจัยไทยสามารถทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การยกระดับความสามารถนัวิจัยไทยให้มีโอกาสในการทำงานวิจัยในระดับสากลเพิ่มขึ้น จำนวน 2 โปรแกรม ดังนี้ 1) Partnerships for Enhanced Engagement

Read more