สวพ.มก. จัดรายงานผลโครงการวิจัยสถาบัน KURDI Foresight มองอนาคต สวพ.มก. 2571

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมรายงานผลโครงการวิจัยสถาบัน โดย นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ หัวหน้าโครงการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อเป็นการมองอนาคตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยสถาบัน KURDI FORESIGHT ครั้งที่ 2

วันที่ 19 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยสถาบัน KURDI FORESIGHT ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more