ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล

รางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน “เคยู โอวาการ์ด” การเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า (“KU Ovaguard” Fresh Egg Coating : Rice Snack) จาก : การประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี

Read more