Ku Exto Waterbase โดย รศ.ดร.น.สพ.ณรงค์ จึงสมานญาติ

Ku Exto Waterbase สเปรย์กำจัดเห็บ ใช้พ่นตามพื้นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน พ่นให้เป็นเส้นรอบ ตามขอบ ซอก มุม ตรงบริเวณสุนัขนอนหลับ เพื่อฆ่าไข่ และตัวเห็บ เพื่อป้องกันโรคพยาธิเม็ดเลือด ติดต่อสอบถาม รศ.ดร.น.สพ.ณรงค์ จึงสมานญาติ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1944-5865

Read more