แชมพู อาบน้ำสุนัข KU Exto Shampoo โดย รศ.ดร.น.สพ.ณรงค์ จึงสมานญาติ

แชมพู อาบน้ำสุนัข KU Exto Shampoo ช่วยทำความสะอาดผิวหนัง และขนสัตว์ให้อ่อนนุ่มไม่แพ้ ช่วยกำจัดเห็บตัวอ่อน เห็บกลางวัย เห็บตัวผู้ และเห็บตัวเมียออกไข่ไม่ได้ ติดต่อได้ที่ รศ.ดร.น.สพ.ณรงค์ จึงสมานญาติ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1944-5865

Read more