ชุดหมวกครอบศรีษะความดัน แบบความดันบวก โดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชุดหมวกครอบศรีษะความดัน แบบความดันบวก ใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปในห้องของคนไข้ที่แพร่เชื้อทางอากาศ ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more