สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มก. ครบรอบ 55 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี  และขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลคณะวิทยาศาสตร์  วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

Read more

บทความวิจัยล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากฐานข้อมูลนานาชาติ

บทความวิจัยล่าสุดจากฐานข้อมูล ISI WEB of Knowledge ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระยะ 4 สัปดาห์ บทความวิจัยล่าสุดจากฐานข้อมูล Scopus ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระยะ 4 สัปดาห์

Read more