หน้าต่างกรองแสงจากรกมะขาม โดย ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และทีมนักวิจัย

หน้าต่างกรองแสงจากเส้นใยรกมะขาม ประกอบกับหน้าต่างหรือช่องเปิดได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารในรูปแบบต่างๆ เช่น พัฒนาเป็นวัสดุกรองแสงที่สามารถปิดหรือเปิดได้หลายระดับ โดยเมื่อปรับยกขึ้นถึงระดับสูงสุดจะทำหน้าที่เป็นแผงกันแดดแนวนอนและเป็นหิ้งแสงที่ช่วยสะท้อนแสง เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับพื้นที่ภายในอาคาร คุณสมบัติของหน้าต่างกรองแสงจากเส้นใยรกมะขาม สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ตามความต้องการ (แผ่นกรองแสง / อุปกรณ์กันแดดแนวนอน / หิ้งสะท้อนแสง) ช่วยลดแสงจ้าบาดตาที่เป็นอันตรายต่อสายตา ลดความร้อนและเสริมสร้างสภาวะน่าสบายในอาคาร และลดการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศ ใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติ เพิ่มมูลค่าวัสดุ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ นายป้องภัย อภิพันธุ์ Professor Dr. Joseph Khedari ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.02-942-8960-3 (ต่อ 308)

Read more

อุปกรณ์กันแดด และช่องรับแสง โดย อ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และคณะวิจัย

อุปกรณ์กันแดด และช่องรับแสง ช่วยลดความร้อนภายในอาคาร ช่วยเพิ่มแสงสว่าง สามารถมองเห็นทัศนีย์ภาพ ภายนอกได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 0-2942-8960-3 (ต่อ 308) ผลงานวิจัย: อ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ ; นางสาวณัฎรี ศรีดารานนท์ ; Professor Dr.Joseph Khedari; สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 ด้านมนุษยศาสตร์ รางวัลระดับดีเด่น ผลงานเรื่อง “ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง” โดย ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ Professor Dr.Joseph Khedari นางสาวณัฏรี ศรีดารานนท์ (สาขาปรัชญา)  

Read more