รายงานสรุปผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ลิกโนเซลลูโลส

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้นำ Dr.Masayashi Saito (Program Director) และคณะนักวิจัย จาก Japan International Research Center for Agricultural

Read more