ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ได้รับรางวัล Jiangsu Friendship Award by Vice Governer Zhang Lei of Jiangsu Province

ศ. ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ที่ได้รับรางวัล Jiangsu Friendship Award by Vice Governer Zhang Lei of Jiangsu Province เมื่อวันที่

Read more