รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ เข้าร่วม โครงการ“สร้างแรงบันดาลใจโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วม โครงการ “สร้างแรงบันดาลใจโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์และเคมี 2 ท่าน” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับมูลนิธิสันติภาพนานาชาติ (International peace Foundation) ซึ่งมีการจัดปาฐกถาพิเศษ ได้แก่ ครั้งที่ 1

Read more