บุคลากร สวพ. มก.เข้าร่วมอบรม Info Graphic สำหรับงานสำนักงาน

วันที่ 15 กันยายน 2558 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.เข้าร่วมอบรม Info Graphic สำหรับงานสำนักงาน ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบอรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

Read more