ชุดตรวจสอบหาสารพันธุกรรมไวรัสไข้หวัดนก

ด้วยเหตุนี้ ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 ด้วยวิธีการที่ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ได้ผลวิเคราะห์ในเวลารวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงที่ต้องทำเฉพาะในห้องปฏิบัติการ

Read more