เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป (European Commission)

  ทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป (European Commission)  เป็นทุนวิจัยขนาดใหญ่และสนับสนุนต่อเนื่อง 3-5 ปี  มีการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยผ่านทางเว็ปไซต์  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html  โดยโจทย์วิจัยกำหนดจากความต้องการของสหภาพยุโรปและเน้นการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  กำหนดการเปิด/ปิดรับข้อเสนอโครงการ และการให้ทุนขึ้นอยู่กับประเภทของทุนและหัวข้อ ดาวน์โหลด คู่มือการขอทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป

Read more

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Horizon 2020” The EU Framework Programme for Research and Innovation

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Horizon 2020” The EU Framework Programme for Research and Innovation ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:30 – 11:30

Read more