สวพ.มก. จัดอบรมหลักสูตร Principles of Ethics and Good Clinical Practice (GCP) ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร Principles of Ethics and Good Clinical Practice (GCP) ครั้งที่ 1 /2559 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร

Read more

โครงการอบรมหลักสูตร Principles of Ethics and Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 1/2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร Principles of Ethics and Good Clinical Practice (GCP) รุ่นที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2559 ณ

Read more