การประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา (ISMYCO & ICM 2020)

ด้วยสมาคมสารพิษจากเชื้อรา (Tha Association of Mycotoxicology, Thailand) ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Japanese Society Mycotoxicology, ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา ” The International Symposium of Mycotoxicology

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2019 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เดน กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thaimycotoxin.org/ICM2019/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-5797537

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Metabolic Innovations for Solutions to Climate Change Resilience for Agriculture and Global Food Security”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Metabolic Innovations for Solutions to Climate Change Resilience for Agriculture and Global Food Security” โดย Dr.Kalidas Shetty

Read more

ผลงานวิจัยเรื่อง Climate change, global food security, and the US food system ได้รับรางวัล 2016 Abraham Lincoln Honor Award for Increasing Global Food Security จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA)

รางวัล “2016 Abraham Lincoln Honor Award for Increasing Global Food Security”  ให้กับรายงานวิจัยเรื่อง “Climate Change, Global Food Security, and the U.S.

Read more