ไฟแค้มป์ (Fire Camp)

ไฟแค้มป์ (Fire Camp) จุดนาน จุดง่าย จุดไฟแค้มป์ สามารถพกพาสะดวก ติดไฟง่าย ติดไฟนาน 25-30 นาที เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดต่อภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 0-2597-0173

Read more