การสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับ “FGB Eastern European Technician Training Award 2014”

สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) ขอเชิญชวนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับ “FGB Eastern European Technician Training Award 2014” จาก Fondazione Guido Bernardini ซึ่งจะได้รับสิทธิ์การลงทะเบียนอบรมในหลักสูตร (ตามรายละเอียด) ในมิลาน อิตาลี

Read more