ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Horizon 2020” The EU Framework Programme for Research and Innovation

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Horizon 2020” The EU Framework Programme for Research and Innovation ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:30 – 11:30

Read more