coco for life ผงมะพร้าวน้ำหอม

โดย​​ รศ.ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

Read more

ผงมะพร้าวน้ำหอม Coco for life

ผงมะพร้าวน้ำหอม Coco for life ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด ลดการสูญเสียน้ำและเนื้อ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยเพิ่มตลาดผู้บริโภค สะดวกในการบริโภค สามารถดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น สอบถามได้ที่ รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ และทีมผู้วิจัย ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ผงมะพร้าวน้ำหอม Coco for life โดย รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ และทีมผู้วิจัย

ผงมะพร้าวน้ำหอม Coco for life หอมอร่อย ดื่มแล้วสดชื่น ดีต่อสุขภาพนวัตกรรมที่ยกระดับความเป็นอยู่ ของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม สร้างความยั่งยืนของราคาผลผลิต โดยแปรรูปมะพร้าวด้วยกระบวนการผลิตในรูปแบบการคัดเลือกผลมะพร้าวน้ำหอม แยกน้ำ และเนื้อ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นโดยผ่านการฟรีสดราย การระเหิดแห้งภายใต้ความเย็น เพื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ผงมะพร้าวน้ำหอม โดยการชงด้วยน้ำที่อุณหภูมิห้อง และน้ำเย็น สอบถามได้ที่ รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล และทีมวิจัย ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0-2562-55555 คณะเกษตร กำแพงแสน โทร.09-0139-8008

Read more