มก. พัฒนาการขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=c_a2IwXlZHc[/youtube] สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อเสริมสร้างได้รายให้กับตนเอง โดยมีกระผม วิทวัส ยุทธโกศา เป็นผู้ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับ คุณคิดว่าอวัยวะส่วนใดของมนุษย์แข็งแรง ทนทานที่สุดครับ กระผมคิดว่าคำตอบของหลายท่านคงจะเป็น ฟัน ใช่มั้ยครับ และฟันที่เราคิดว่าเป็นอวัยวะที่แข็งแรง

Read more